Forside Sitemap Udskriv siden
  > Penge til gode> Vejledninger   Søg
  
  
  
  


Kontakt
Danske INKASSOadvokater

 

Vejledninger

 

 

En rykker der rykker

En effektiv rykkerprocedure kan forhindre tab. Danske INKASSOadvokater anbefaler, at debitor rykkes to gange, og at sagen herefter overgives til inkasso. For at sikre et hurtigt og effektivt inkassoforløb, er det vigtigt at rykkerskrivelserne er korrekt formuleret, og sendt til debitor på de rigtige tidspunkter.

 

Læs vejledning om rykkergebyrer
Se eksempler på korrekte rykkerskrivelser

 

Skylderklæringer

En skylderklæring er i inkassosammenhæng et såkaldt fundament. Det betyder, at skylderklæringen kan danne grundlag for at debitor indkaldes til fogedretten med henblik på afhøring og udlæg (se nærmere under Inkassoforløb). Har debitor underskrevet en korrekt formuleret skylderklæring, er det således ikke nødvendigt at indgive et betalingspåkrav eller en stævning, før debitor indkaldes til fogedretsmødet.

 

Se eksempel på skylderklæring

 

Inkassoomkostninger og renter

Der gælder helt faste regler for, hvor store beløb man kan opkræve hos debitor til dækning af inkassoomkostninger.

 

Læs vejledning om inkassoomkostninger og renter