Forside Sitemap Udskriv siden
  > Forebyg tab> Kreditstyring   Søg
  
  


Kontakt
Danske INKASSOadvokater

 

Kreditstyring

 

Kreditvurdering

Der er mange måder at få vurderet sine eksisterende og nye kunders kreditværdighed.

 

Flere større virksomheder som f.eks Købmandsstanden (KOB), Dun&Bradstreet, TDC (NNerhverv) og BiQ tilbyder en mængde oplysninger om danske virksomheders økonomiske forhold og udvikling, ligesom der kan bestilles årsregnskaber hos disse leverandører og Erhvervs– og Selskabsstyrelsen.

 

I tillæg hertil tilbyder RKI og Debitor Registret oplysninger om de virksomheder og privatpersoner, der formelt er registreret som dårlige betalere.

 

Det er som regel ikke gratis at indhente kreditoplysninger men kontakt et medlem af Danske INKASSOadvokater og få rådgivning om hvilke oplysninger du bør søge. I visse tilfælde kan advokaten også hjælpe dig med at hente oplysninger uden at du behøver at tegne abonnement, hvis advokaten har en aftale med udbyderne herom.

 

Som absolut minimum bør du altid kontrollere på www.cvr.dk at den virksomhed du handler med eksisterer, samt i hvilken selskabsform. Når det gælder private bør telefonnummer og adresse altid kontrolleres.
 

Kreditforsikring

Vidste du, at hvis du har et tab på 50.000 kr. og en overskudsgrad på 10 %, så skal din virksomhed omsætte 500.000 kr. mere næste år for at kompensere for tabet.

 

For meget store virksomheder kan tab på debitorer indkalkuleres i virksomhedernes prissætning og dermed indgå som en del af de driftsmæssige omkostninger på linie med svind og lignende, men for mindre virksomheder kan et tab på en kunde komme helt uventet og i høj grad påvirke virksomhedens resultat og likviditet.

 

For at begrænse risikoen for tab på debitorer i Danmark og udlandet vælger flere virksomheder derfor at tegne en kreditforsikring. En kreditforsikring indebærer at virksomheden betaler nogle promille af virksomhedens omsætning i forsikringspræmie mod at forsikringsselskabet dækker eventuelle tab på dårligere betalere.

 

Der er flere udbydere af kreditforsikring i både Danmark og udlandet. Blandt de større og mest kendte kan nævnes EulerHermes og Atradius.

 

Kreditpolitik

Det er Danske INKASSOadvokaters erfaring, at de erhvervskunder, der har en egentlig politik for styring af debitorer, også er dem, der har mindst tab på debitorer.

 

På baggrund heraf foreslår vi nogle rammer for kreditpolitik.

 

Målsætning for debitorstyring:

 • Den gennemsnitlige fakturakredit må ikke overstige 30 dage.
 • 75% af løbende fakturering skal være betalt inden 20 dage.
 • Tab på debitorer skal budgetteres og må højst andrage 0,1% nettoomsætningen.

Generelt:

 • Der skal konsekvent gives en fast kort kredittid gældende for alle kunder.
 • Skal en kunde have yderligere kredit, kræver det en kreditvurdering med et tilfredsstillende resultat.
 • Kunder, der misligholder betalingsbetingelserne, spærres øjeblikkelig for yderligere kredit og kan kun handle kontant.
 • Betalingstidspunkt og rentevilkår skal fremgå af fakturaerne.
 • Kunder, der betaler for sent, pålægges automatisk renter.
 • Fastsæt en ufravigelig politik om, hvilke medarbejdere, der kan bevilge kredit ud over det sædvanlige.

Målsætning for fakturering:

 • Fastsæt hvornår fakturering sker i forhold til leveringstidspunktet (skal være generelt for alle kunder).
 • Fakturaen skal sendes samme dag som fakturadatoen.
 • Reklamationer skal behandles senest fire dage efter modtagelsen, og kunden skal have tilsendt svar.
 • Kunden skal have faktura i original.
 • Fakturaen sendes altid til adressaten direkte.
 • Skal kunden faktureres til flere forretningsadresser, skal der altid udstedes selvstændig faktura til hver af forretningsadresserne.
 • Krediteringer foretages løbende. Det kan aftales, at kreditering automatisk sker i fremtidige faktureringer.

Målsætning for rykkerskrivelser:

 • Første rykker skal sendes senest fem dage efter fordringens forfaldsdato.
 • Anden rykker og eventuel tredje rykker skal sendes 11 dage efter forudgående rykkerskrivelse.
 • Der kan pålægges gebyr med op til 100 kr. pr. rykker (ej momsbelagt).
 • Senest 14 dage efter anden rykkerskrivelse overgives fordringen til inkasso. Der kan kræves et gebyr på 100 kr. (ej momsbelagt)  for denne administration.
 • Der skal være en fast procedure for store forfaldne beløb – eventuelt personlig kontakt til debitor.
 • Sæt en grænse for hvor mange af andenrykkerskrivelserne der må blive til inkassosager. Overstiges denne grænse skal der måske ske en revurdering af kundegrundlaget eller af debitorstyringspolitikken.
 • Rykkerskrivelser skal være klart forståelige, og de skal leve op til gældende lovgivning.
 • Lad aldrig "løfter om betaling" stoppe en påbegyndt inkassation. Få et frivilligt forlig eller en skylderklæring så advokaten hurtigt kan sende sagen i fogedretten.

Politik for kreditvurdering:

 • Alle kunder skal være korrekt identificeret (personlig virksomhed, A/S, ApS) og CVR-nummer skal registreres.
 • Alle kunder skal kreditvurderes.
 • Fastsæt en generel maximumskredit.
 • Anskaf eventuelt abonnement på Debitor Registret, RKI, NNerhverv, Dun&Bradstreet eller Købmandsstandens Oplysningsbureau om danske virksomheder.
 • Giv ikke kredit til selskaber, der ikke har afleveret seneste årsregnskab.
 • Foretag fornyet kreditvurdering af alle kunder mindst én gang årligt.